Reglement Slemkampioenschap

logo BCH Reglement logo BCH
Slemkampioenschap

Art. 1 : Ieder kalenderjaar organiseert de club een slemkampioenschap per speeldag (dus woensdag en vrijdag apart) over de periode van 1 januari tot 31 december

Art. 2 : Enkel leden (zowel VBL als steunende leden) komen in aanmerking voor het het eindklassement van dit kampioenschap.

Art. 3 : Alleen de uitslagen van de wekelijks gespeelde tornooien (woensdag en vrijdag) komen voor dit kampioenschap in aanmerking. Slems geboden tijdens tornooien, georganiseerd ter gelegenheid van activiteiten en/of evenementen, worden nooit in aanmerking genomen.

Art. 4 : Voor de berekening van dit slemkampioenschap wordt volgende telling gehanteerd:                                                                                                                          –   Geboden en behaalde grote slem:                 10 punten                                                  –   Geboden en behaalde kleine slem:                  5 punten                                                     –   Geboden slem en 1 down                              – 2 punten                                                    –   Voor elke verder downslag:                            – 1 punt per extra downslag                  Voor de berekening van slemkampioen worden alle behaalde punten samengeteld. Diegenen die op het einde van het jaar de meeste punten heeft behaald, is slemkampioenschap.

Art. 5 : De winnaars van het kampioenschap dragen een jaar lang de titel van slemkampioen en ontvangen een prijs, welke wordt uitgereikt tijdens het jaarlijks ledenfeest.                                                                                                                       –

Art. 6 : Het bestuur beslist jaarlijks welke prijs wordt uitgereikt.

Art. 7 : Het bestuur kan eveneens beslissen om de resultaten van een bepaald clubtornooi voor dit clubkampioenschap niet te weerhouden.

Art. 8 : Het bestuur zorgt voor de naleving van dit reglement. Zij kan dit reglement ten allen tijde, door een eenvoudige beslissing bij gewone meerderheid, wijzigen.

Opgemaakt te Wespelaar op 18 december 2023