Reglement bridger van het jaar

logo BCH Reglement logo BCH
bridger van het jaar

Art. 1 : Ieder jaar organiseert de club over een periode van 1 januari tot 31 december een kampioenschap “Bridger van het jaar”

Art. 2 : Enkel leden (zowel VBL als steunende leden) komen in aanmerking voor het behalen van deze titel. Het clublidmaatschap is vereist op de begin- als einddatum (lidmaatschap is dus vereist op 1 januari en 31 december van het betreffende jaar).

Art. 3 : Alleen de uitslagen van de wekelijks gespeelde tornooien (woensdag en vrijdag) komen voor dit kampioenschap in aanmerking. Resultaten van tornooien, georganiseerd ter gelegenheid van activiteiten en/of evenementen worden nooit in aanmerking genomen.

Art. 4 : Voor de berekening van “Bridger van het jaar” wordt het behaalde gemiddelde van het afgelopen jaar vergeleken met het behaalde gemiddelde van het voorafgaande jaar. Diegene die op het einde van het jaar de meeste progressie heeft behaald, is “Bridger van het jaar”

Art. 5 : Voor de berekening van deze competitie dient de speler volgende voorwaarden te respecteren:                                                                                                                                 – Clublid zijn op 1 januari en 31 december van het betreffende jaar.                                     – Minimaal 25 clubtornooien hebben gespeeld in het voorafgaande jaar                            – Minimaal 25 clubtornooien hebben gespeeld in het huidig jaar

Art. 6 : De winnaar van deze competitie draagt een jaar de titel van “Bridger van het jaar” en ontvangt een prijs, welke wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse ledenfeest.

Art. 7 : Het bestuur beslist jaarlijks welke prijs zal worden uitgereikt.

Art. 8 : Het bestuur zorgt voor de naleving van dit reglement. Zij kan dit reglement ten allen tijden wijzigen door beslissing bij gewone meerderheid. 

Opgemaakt te Wespelaar op 18 december 2023