Home

Bridge
een sport voor het leven

Uitslagen clubtornooien

Nieuwe nieuwsbrief augustus 2023

Voorlopige Standen clubcompetitie

Lidgelden 2023-2024                                                                                                                                  Het seizoen 2022-2023 eindigt eind augustus en dus hebben wij van de VBL de nieuwe (geïndexeerde) bedragen ontvangen voor de lidgelden voor het seizoen 2023-2024. Zelf gaan wij deze indexatie op de clubbijdrage niet toepassen en blijft het lidgeld als steunend lid ongewijzigd op 10 €. Verder is er nu opnieuw de keuze om een papieren of elektronische versie van ‘Bridge Beter’ te bekomen.
Gelieve het overeenkomstig lidgeld te betalen voor eind augustus via het rekeningnummer BE10 7755 9864 3504 van BC Haacht met vermelding van ‘lidgeld’, de na(a)m(en) en de gewenste categorie :
Cat 1 : geregistreerde VBL speler via BC Haacht : 50 €
Cat 2 : geregistreerde VBL speler + digitale versie Bridge Beter : 58 €
Cat 3 : geregistreerde VBL speler + papieren versie Bridge Beter : 70 €
Cat 4 : geregistreerde VBL speler + beide versies Bridge Beter : 78 €
Cat 5 : steunend lid BC Haacht : 10 €
Leden die begin dit jaar de cursus voor de eerste maal hebben gevolgd zijn gratis lid gedurende het seizoen 2023-2024.

Herfsttornooi 17 september 2023 :                                                                                                                Ons jaarlijks herfsttornooi zal dit jaar doorgaan op zondag 17 september. De bridgedrive vangt aan om 13u30 gevolgd met een aperitief én uitslag.
Het tornooi wordt naar goede gewoonte afgesloten met een luxe koud buffet met nadien een kaasbuffet.
De prijs voor het geheel (bridge, aperitief, koud buffet én dessert) bedraagt als lid 30 euro per persoon. Leden, niet-leden en niet-bridgende partners kunnen ook enkel deelnemen aan het koud buffet (inclusief aperitief). Diegenen die enkel willen deelnemen aan het tornooi betalen 10 euro per speler (bridge én aperitief).
Dranken tijdens het bridgegedeelte én tijdens het buffet zijn voor eigen rekening.                                        Wij hebben met de uitbater echter volgende speciale prijsafspraak: fles wijn rood/wit/rosé à 13,5 € en fles water plat/bruis à 5 €.
Verdere bijkomende informatie is terug te vinden in bijgevoegde flyer
Vooraf inschrijven is verplicht en kan ‘ad valvas’ op de inschrijvingslijst of via Lieve De Keyser (liefdk@gmail.com) en is definitief na storting van het verschuldigde bedrag op onze gekende rekening BE10 7755 9864 3504 met vermelding van ‘herfsttornooi + namen spelers’.

Herfstweekend :                                                                                                                                         Het herfstweekend is gepland en zal doorgaan van 10 tot 13 november 2023. We verblijven in hotel-restaurant De Reiskoffer (4*) in het Brabantse Bosschenhoofd (Etten-Leur). Wij hebben er 30 kamers gereserveerd voor een arrangement in half pension met een kost van 239 € per persoon. Als single is er een toeslag van 60 € voor het volledige verblijf. Inschrijven is eveneens mogelijk bij Lieve De Keyser. Momenteel zijn er reeds 9 dubbele en 7 single kamers gereserveerd. Verdere informatie zal ook een van de volgende weken worden uitgehangen op ons infobord.

Seizoen 2023 – 2024:                                                                                                                                  Naar jaarlijkse traditie biedt de club de aanwezige spelers tijdens de eerste drives van het seizoen een drankje aan. Gelieve dus woensdag 6 en vrijdag 8 september alvast in je agenda te noteren.
Verder zal de formule van clubkampioen worden gewijzigd voor het seizoen 2023-2024. Deze van slemkampioen blijft ongewijzigd. De bedoeling is deze kampioenschappen per kalenderjaar toe te kennen, zodat de kampioenen tijdens het ledenfeest kunnen worden gelauwerd. Verdere gedetailleerde info volgt in onze volgende nieuwsbrief.
Wij hebben van verschillende leden ook vragen ontvangen met betrekking tot de regels, welke van toepassing zijn, op onze clubdrives.
Hier een korte samenvatting :
Biedsysteem : alleen groene en blauwe biedsystemen zijn toegestaan tijdens al onze tornooien (dus alle basissystemen).
Conventies : bruine conventies zijn verboden tijdens al onze tornooien.
Alerteren : de alerteerregeling van de VBL is van toepassing tijdens al onze tornooien.
Overtredingen : de geldende VBL spelregels voor wedstrijdbridge zijn van toepassing op al onze tornooien.
Het is de bedoeling nauwkeuriger te letten op de naleving van deze regels en eventuele voorziene sancties toe te passen. Zie ons reglementen in de zijbalk.

Nieuwe” Mechelse bridgeclub
Wij hebben een mail ontvangen over de nieuw opgerichte bridge club “Manebridge“. Deze werd geboren uit de vroegere club Elckerlyck, die onlangs werd ontbonden. Met hun nieuw bestuur willen ze nieuwe wegen inslaan en meer contact zoeken met andere clubs. Ze willen een gastvrije club worden waar iedereen welkom is.
Iedereen die eens een extra namiddag wil spelen kan terecht in de Snooker op het Rodekruisplein vlak aan de afrit Mechelen Noord. De parkeerplaats is vlakbij aan de Mc Donald’s.
Ze starten om 13u30 en het einde is voorzien rond 17u30.
Hierna toch nog belangrijke informatie voor eventuele nieuwkomers die in bridge geïnteresseerd 
zijn en bij onze club willen aansluiten.
Ons clublokaal is gelegen op volgend adres:
Sporthal “Den Dijk”
Dijkstraat, 1
3150 Haacht (Wespelaar)
Rekeningnummer: BE10 7755 9864 3504
Onze wekelijkse bridgedrives vinden plaats op:
Woensdag:19.30u (inschrijven vanaf 19.15u)
Vrijdag:13.30u (inschrijven vanaf 13.15u)
Inleg per bridgedrive
2,5€ voor clubleden 3,5€ voor niet clubleden