Bridge reglementen

De bridge reglementen zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse Bridgeliga

met volgende link: Reglementen