Bridgepartner zoeken

Bridgepartner zoeken
Wie op zoek is naar een bridgepartner voor een bepaalde datum, kan dit op 2 verschillende manieren bekend maken. U kan ze ook beide gebruiken.
ofwel:
Door te klikken op “Bridgepartnerfinding” in de menubalk bovenaan, waar u een bericht kan neerpennen (rechstreeks zichtbaar op de website).
ofwel:
Door het hieronder formulier in te vullen.
Deze info kan iedereen (maximum één dag later) terugvinden door te klikken op de link “Zoekende bridgepartners”  onderaan het formulier.

Zoekende bridgepartners