Kampioenschappen B.C.Haacht

logo BCH B.C. HAACHT logo BCH
Kampioenschappen

Art. 1 : Ieder jaar organiseert de club een clubkampioenschap per speeldag (woensdag én vrijdag apart) over de periode van 1 september tot 31 augustus.

Art. 2 : Enkel de geregistreerde clubleden komen in aanmerking voor dit kampioenschap.

Art. 3 : De uitslagen van de wekelijks gespeelde tornooien (woensdag en vrijdag) komen voor dit kampioenschap in aanmerking. Tornooien georganiseerd ter gelegenheid van activiteiten en/of evenementen worden niet in aanmerking genomen.

Art. 4 : De reëel behaalde scores van elke speeldag worden verwerkt in het dagklassement (woensdag of vrijdag). Voor de berekening van de clubkampioen worden alle behaalde resultaten (percentages) samengeteld. Enkel de beste 20 scores tellen mee voor de eindscore.

Art. 5 : De uitslag van het clubkampioenschap wordt bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse drink bij aanvang van het nieuwe seizoen. De winnaars van de dagkampioenschappen dragen het volledig jaar de titel van clubkampioen en ontvangen een prijs.

Art. 6 : Er is eveneens een competitie voor laureaat van slemkampioen voor de woensdag- en vrijdagtornooien.

Hierbij wordt volgende telling gehanteerd:

  • Geboden en behaalde grote slem :   10 punten
  • Geboden en behaalde kleine slem :    5 punten
  • Geboden slem en 1 down :                 -1 punt
  • Voor elke verdere downslag :            -0,5 punt per extra downslag

Voor de berekening van slemkampioen worden alle behaalde resultaten (punten) samengeteld.

Art. 7 : De winnaars van het kampioenschap dragen de titel van slemkampioen en ontvangen eveneens een prijs, welke ook wordt overhandigd tijdens de drink bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Art. 8 : Het bestuur kan eveneens beslissen om de resultaten van een bepaald clubtornooi voor het clubkampioenschap niet te weerhouden.

Art. 9 : Het bestuur zorgt voor de naleving van dit reglement. Zij kan dit reglement, ten allen tijde, door een eenvoudige beslissing bij gewone meerderheid, wijzigen.