Cursus 2023

Bridgeclub Haacht organiseert vanaf 31 januari gedurende 14 lesdagen een initiatiecursus bridge.         Flyers liggen ter beschikking in ons clublokaal  en een digitale versie is bijgevoegd.                      Heb je vrienden, familie, kennissen of buren die interesse betonen of onze hobby willen aanleren, bezorg hun een exemplaar of geef hun gegevens door aan een van de bestuursleden.

Praktisch
De cursus start op dinsdag 31 januari 2023 in het zaaltje van sportcentrum ‘De Dijk’, Dijkstraat 1 te Wespelaar – lessen telkens van 19u30 tot ca 22u30.
De financiële bijdrage bedraagt 50 euro: inbegrepen : cursus (14 lessen), lidgeld club en federatie, cursusteksten. De bijdrage dient gestort te worden op rekeningnummer BCH  BE10 7755 9864 3504