BBQ 2020

logo BCH B.C. HAACHT

logo BCH

BBQ

Beste leden,

Het bestuur heeft beslist om de jaarlijkse uitstap te vervangen door een jaarlijkse barbecue. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid doorgaan in he begin van de zomermaanden (juni of begin juli) Maar hierover meer in onze volgende nieuwsbrieven.