Welkom bij bridgeclub-Haacht

- Home - - Activiteiten - - Bestuur - - Bridgepartnerfinding - - Bridge reglementen - - Reglement Clubtornooi BCH - - Competitie - - Huishoudelijk reglement - - Ledenlijst - - Nieuwsbrieven - - Reportages - - Privacy verklaring - - Kampioenschappen B.C.Haacht -
Bridge
een sport voor het leven

 Uitslagen  tornooien

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Beste leden, bridgevrienden,

 

Gelieve op volgende link te klikken: Corona update - oktober 2020

 

BC Haacht hervat zijn clubtornooien

Het bestuur van bridgeclub Haacht wil zijn clubtornooien opnieuw opstarten vanaf 4 september 2020 op basis van volgende praktische huisregels.

1. Algemeen :
Bij aanvang van elk tornooi wordt een veiligheidsverantwoordelijke aangesteld die zal toezien op de naleving van alle hierna vermelde regels. Hij heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om deelnemers te waarschuwen en het recht om hen te verzoeken / verplichten de zaal te verlaten indien ze zich niet aan deze regels houden.

2. Drives :
Er zal worden gespeeld : wisselend per week : week 1 op vrijdagnamiddag 13u30 en week 2 op woensdagavond om 19u30.

3. Inschrijven :
Op voorhand inschrijven is verplicht en dient te gebeuren uiterlijk om 13u de dag voor de dag van het tornooi waarvoor je je wil inschrijven. Inschrijven kan via mail of telefonisch bij Christine of Claudine. Het is eveneens mogelijk om je in te schrijven indien je geen partner hebt. Het bestuur stuurt je dan de gegevens van andere leden zonder partner.

Alle deelnemers krijgen bij aankomst hun startpositie (tafelnummer en richting - de toekenning van de plaatsen gebeurt in volgorde van inschrijving). We voorzien maximaal 9 tafels, verspreid over beide zalen.

Ben je grieperig of voel je je niet volledig oké, blijf thuis.

4. Voorziening :
De tafels zijn 2 aan 2 geplaatst om voldoende afstand tussen de spelers te bewaren en zijn voldoende ver van de andere tafels verwijderd. De tafels zijn voldoende groot zodat geen plexi scherm vereist is (een mondmasker / gezichtsscherm aan tafel hoeft niet, maar mag uiteraard wel – de club heeft een aantal gezichtsschermen die door de deelnemers kunnen worden gebruikt – deze worden na elke drive ontsmet).

5. Aanwezigheid :
Bij het binnenkomen van het lokaal is iedere deelnemer verplicht zijn mondmasker te dragen, zijn handen te ontsmetten, een biedingbox uit de koffer te nemen en plaats te nemen aan de juiste tafel. Het is niet toegestaan om de volgorde van tafels te wijzigen.

6. Inleg :
Zolang de Corona maatregelen van toepassing zijn, bedraagt het inschrijfgeld 2 € per speler. Betaling van het inleggeld kan enkel gebeuren met gepast geld (gelieve hiermee rekening te houden). Het geld wordt door de veiligheidsverantwoordelijke aan tafel opgehaald tijdens de eerste ronde.

7. Biedingbox :
Je maakt de hele wedstrijd gebruik van dezelfde biedingbox (dus O/W dienen deze bij de wissel mee te nemen naar de volgende tafel). Na afloop van het toernooi plaatst iedere speler zijn/haar biedingbox opnieuw in de koffer. Deze koffer met biedingboxen gaat dan in quarantaine voor een week. 

8. Giften :
Alle te spelen giften zijn op voorhand gedeeld. De giften, welke tijdens de eerste ronde worden gespeeld, liggen op tafel. Iedere speler wordt gevraagd zijn handen te ontsmetten voor hij zijn kaarten uit de kaarthouder neemt (op iedere tafel is ontsmettingsgel ter beschikking). Elke speler speelt enkel met zijn kaarten en dummy blijft de ganse ronde aanwezig aan tafel.
Het is Noord of Zuid (steeds dezelfde persoon !!) die de gespeelde giften naar de
wisseltafel brengt en de in de volgende ronde te spelen giften gaat halen. De giften worden steeds in opgaande volgorde gespeeld – na de hoogste reeks van giften volgen giften 1 en volgende).
Bij een even aantal tafels worden de giften steeds simultaan gespeeld aan tafel 1 met het hoogste tafelnummer (bij 4 tafels = tafel 1 + tafel 4 ; bij 6 tafels = tafel 1 + tafel 6 en bij 8 tafels tafel 1 en tafel 8).


Bij oneven aantal tafels worden nooit giften simultaan gespeeld.

9. Spelen :
Er zijn geen loopkaarten nodig. Bij elke wissel gaan de Oost-West paren naar de hogere tafel (dus van tafel 1 naar tafel 2, van tafel 2 naar tafel 3 en van de hoogste tafel naar tafel 1).
Het aantal te spelen giften varieert van het aantal ingeschreven paren :


2 tafels = carré (2 ronden van 12 giften)
3 tafels = splitted carré (3 ronden van 8 giften)
4 tafels = 4 ronden à 6 giften
5 tafels = 5 ronden à 5 giften
6 tafels = 6 ronden à 4 giften
7 tafels = 7 ronden à 4 giften
8 tafels = 8 ronden à 3 giften
9 tafels = 9 ronden à 3 giften

Iedereen blijft steeds aan de tafel zitten (ook dummy) tot op het moment van het
wisselsignaal voor de volgende ronde.
De spelers die van de kleine zaal naar de zaal in de cafetaria moeten verhuizen,
gebruiken de deur aan de zijde waar de computer staat, diegenen die naar de kleine zaal moeten, gebruiken de deur aan de toogzijde. Op deze manier blijft “social distancing” verzekerd.
Bij rondewissel dragen O/W hun mondmasker / gezichtsscherm en zij ontsmetten de armleuningen van hun stoel aan de tafel waar zij plaatsnemen.

10. Ingave scores :
De bridgemate ligt op tafel en wordt enkel door Noord bediend. Hij/zij laat na afloop van elke gift de ingave van de uitslag aan Oost zien, maar dient zelf te bevestigen. Na afloop van de drive worden de bridgemates door de veiligheidsverantwoordelijke opgehaald en ontsmet.


11. Uitslag :
Om nauw(er) contact te vermijden, zal de uitslag worden afgeroepen in de zaal van de cafetaria. De uitslag zal ook op onze website worden gepubliceerd. Er wordt geen prijzengeld uitbetaald maar de resultaten tellen mee voor de “Corona” competitie waarbij aan het einde een aantal leuke prijzen te winnen zijn.


12. Bediening :
De bediening gebeurt aan tafel. Uw bestellingen worden op de gebruikelijke briefjes geschreven (zorg voor een eigen pen), en worden naar de toog gebracht (gebruik van mondmasker / gezichtsscherm is verplicht bij verplaatsing).


13. Roken :
Roken is toegestaan tijdens de wisselperiode (verplaatsing is verplicht met mondmasker / gezichtsscherm) en “social distancing” van 1,5 m is eveneens verplicht tussen de verschillende rokers.


14. After bridge :
Na de drive kan nog drank geconsumeerd worden zittend aan een tafel of op het terras (binnen uw wekelijkse bubbel van maximaal 5 personen). Het sluitingsuur is 01.00u.


BASIS RICHTLIJNEN TIJDENS CORONA DRIVES

==========================================

Gebruik van mondmasker of gezichtsscherm (aanwezig in de club) is verplicht bij verplaatsing (in de zaal, naar toilet, om te gaan roken).

Kaarten zijn op voorhand gedeeld.

Er zijn geen loopkaarten (O/W gaan telkens naar de opvolgende tafelnummer en van de hoogste tafelnummer naar tafel 1).

Bij even aantal tafels worden alle giften aan tafel 1 steeds simultaan gespeeld met het hoogste tafelnummer (= tafel 4, tafel 6 of tafel 8).

Noord bedient alleen de bridgemate (input van de score, voorlezen van het resultaat en de validatie).

De giften die de 1e ronde moeten worden gespeeld liggen op de tafel.

Zuid of Noord (steeds dezelfde persoon) haalt de volgende ronden de juisten giften naar zijn tafel, legt deze correct op tafel en brengt ze naar de wisseltafel (N/Z spelen altijd de opvolgende giftgroep).

Iedereen speelt enkel met zijn 13 kaarten.

De handen worden ontsmet bij begin van elke ronde (handgel is aanwezig op elke tafel).

Oost / West nemen hun biedingbox telkens mee naar de volgende tafel.

U kan de hierboven teksten afdrukken door op volgende links te klikken

1. Protocol Corona BCH

2. Basis richtlijnen Corona

 

Lidgelden seizoen 2020-2021

Dit jaar heeft de VBL beslist dat de lidgelden ongewijzigd blijven op 36 € / jaar maar dat er een Coronakorting wordt toegekend van 6 €. Voor het seizoen 2020-2021 bedragen de lidgelden dus 30 €.

Zoals vorig jaar heeft u nu ook opnieuw de keuze om de papieren of elektronische versie van ‘Bridge Beter’ te bekomen.

Voor het gedeelte clubbijdrage BC Haacht heeft het bestuur beslist voorlopig geen lidgeld te vragen en dit zolang de Corona maatregelen van kracht blijven. Ben je momenteel steunend lid dan wordt dit verlengd tot nader order.

Lidgelden te betalen via ons rekeningnummer BE10 7755 9864 3504 van Bridge Club Haacht met vermelding van de na(a)m(en) en de gewenste categorie :

Cat 1 : geregistreerde speler : 30 €  (VBL 30 + BCH 0)

Cat 2 : geregistreerde speler + digitale versie BB : 35 € (VBL 35 + BCH 0)

Cat 3 : geregistreerde speler + papieren versie BB : 47 € (VBL 47 + BCH 0)

Cat 4 : cursist 1e / 2e jaar : 0 € (tot nader order)

Cat 5 : steunend lid : 0 € (tot nader order)

Het bestuur wenst iedereen een heel fijne zomerperiode toe, met aangename temperaturen, veel zon en vooral met veel bridgeplezier.

 

Onze  bridgeclub (Haacht) richt buiten de wekelijkse tornooien ook bridge-uitstappen in.
Ook houden wij u graag op de hoogte van nieuwe activiteiten.
Nieuwsgierig? Klik dan bovenaan in de menubalk op de knop "Activiteiten".
De uitslagen van de wekelijkse bridgetornooien kan u hier terugvinden door de link "Uitslagen tornooien" 
aan te klikken.
Laat ons hopen dat u ervan kan genieten.
Hierna toch nog belangrijke informatie voor eventuele nieuwkomers die in bridge geïnteresseerd 
zijn en bij onze club willen aansluiten.

Ons clublokaal is gelegen op volgend adres:
Sporthal "Den Dijk"
Dijkstraat, 1
3150 Haacht (Wespelaar)
Rekeningnummer: BE10 7755 9864 3504
Onze wekelijkse bridgedrives vinden plaats op:
woensdag 19.30u (inschrijven vanaf 19.15u)
vrijdag 13.30u (inschrijven vanaf 13.15u)
Inleg per bridgedrive
2,5€ voor clubleden 3,5€ voor niet clubleden

BASIS RICHTLIJNEN TIJDENS CORONA DRIVES

===========================================