Welkom bij bridgeclub-Haacht

- Home - - Activiteiten - - Bestuur - - Bridgepartnerfinding - - Bridge reglementen - - Reglement Clubtornooi BCH - - Competitie - - Huishoudelijk reglement - - Ledenlijst - - Nieuwsbrieven - - Reportages - - Privacy verklaring - - Kampioenschappen B.C.Haacht -
Bridge
een sport voor het leven

 Uitslagen  tornooien

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Beste leden, bridgevrienden,

De Corona statistieken gaan weer de verkeerde kant uit, niet echt verwonderlijk na de jongste versoepelingen in de genomen maatregelen én met jongeren die na hun blok toch een beetje willen feesten om hun vakantiebegin te vieren, maar ...

BC Haacht hervat zijn clubtornooien

We merken dat omringende bridgeclubs stilaan hun clubtornooien opnieuw opstarten. Daarom heeft het bestuur van BC Haacht beslist om ook onze wekelijkse tornooien op te starten. Onze eerste drive zal plaatsvinden op vrijdag 31 juli op basis van het bijgevoegd protocol om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.


In eerste instantie organiseren wij 1 drive per week om na te gaan dat onze tornooien vlot, ordelijk en veilig verlopen. Na een proefperiode van 1 kalendermaand zal het bestuur dit evalueren om over te gaan tot de organisatie van 2 drives per week.


Onze volgende drives zijn gepland op :


Vrijdag 31 juli (13u30)                        Woensdag 5 augustus (19u30)
Vrijdag 14 augustus (13u30)              Woensdag 19 augustus (19u30)
Vrijdag 28 augustus (13u30)              Woensdag 1 september (19u30)
Wanneer blijkt dat het niet mogelijk is om op een veilige manier de tornooien te laten plaatsvinden, zullen de volgende tornooien worden geannuleerd.                     Klik op volgende link voor de volledige uitleg.

PROTOCOL OPSTART BRIDGEDRIVES BC HAACHT.

Lidgelden seizoen 2020-2021

Dit jaar heeft de VBL beslist dat de lidgelden ongewijzigd blijven op 36 € / jaar maar dat er een Coronakorting wordt toegekend van 6 €. Voor het seizoen 2020-2021 bedragen de lidgelden dus 30 €.

Zoals vorig jaar heeft u nu ook opnieuw de keuze om de papieren of elektronische versie van ‘Bridge Beter’ te bekomen.

Voor het gedeelte clubbijdrage BC Haacht heeft het bestuur beslist voorlopig geen lidgeld te vragen en dit zolang de Corona maatregelen van kracht blijven. Ben je momenteel steunend lid dan wordt dit verlengd tot nader order.

Lidgelden te betalen via ons rekeningnummer BE10 7755 9864 3504 van Bridge Club Haacht met vermelding van de na(a)m(en) en de gewenste categorie :

Cat 1 : geregistreerde speler : 30 €  (VBL 30 + BCH 0)

Cat 2 : geregistreerde speler + digitale versie BB : 35 € (VBL 35 + BCH 0)

Cat 3 : geregistreerde speler + papieren versie BB : 47 € (VBL 47 + BCH 0)

Cat 4 : cursist 1e / 2e jaar : 0 € (tot nader order)

Cat 5 : steunend lid : 0 € (tot nader order)

Het bestuur wenst iedereen een heel fijne zomerperiode toe, met aangename temperaturen, veel zon en vooral met veel bridgeplezier.

 

Onze  bridgeclub (Haacht) richt buiten de wekelijkse tornooien ook bridge-uitstappen in.
Ook houden wij u graag op de hoogte van nieuwe activiteiten.
Nieuwsgierig? Klik dan bovenaan in de menubalk op de knop "Activiteiten".
De uitslagen van de wekelijkse bridgetornooien kan u hier terugvinden door de link "Uitslagen tornooien" 
aan te klikken.
Laat ons hopen dat u ervan kan genieten.
Hierna toch nog belangrijke informatie voor eventuele nieuwkomers die in bridge geïnteresseerd 
zijn en bij onze club willen aansluiten.

Ons clublokaal is gelegen op volgend adres:
Sporthal "Den Dijk"
Dijkstraat, 1
3150 Haacht (Wespelaar)
Rekeningnummer: BE10 7755 9864 3504
Onze wekelijkse bridgedrives vinden plaats op:
woensdag 19.30u (inschrijven vanaf 19.15u)
vrijdag 13.30u (inschrijven vanaf 13.15u)
Inleg per bridgedrive
2,5€ voor clubleden 3,5€ voor niet clubleden